Black and white in a grey world

Na een aantal blogs rond het Daniël vasten wil ik nu een zwart-wit challenge aangaan. De titel van deze serie komt van een album uit de jaren tachtig van Leslie Phillips.

Deze foto heb ik een paar jaar geleden bij ons in de straat genomen op een zonnige dag waardoor er mooie schaduwen op de muren vielen. Ik heb de foto de titel ‘are we connected’ gegeven.

Loop bij ons door de wijk en het zal je opvallen hoeveel van deze schotels op de balkons en daken staan. Ze zijn er uiteraard om te ontvangen. In een wijk waar veel mensen uit andere landen en culturen wonen, is er de behoefte om programma’s in eigen taal en naar eigen normen en waarden te ontvangen. Mijn buurman heeft er ook één en ik heb gezien hoe hij geïnstalleerd werd. Om goed te kunnen ontvangen werd hij in de juiste richting geplaatst.

Wat vangen we allemaal op in deze wereld? Waar ben ik als christen op afgestemd? Gisteren heb ik een film van Netflix halverwege uitgezet omdat hij me te grof en schunnig werd. Er kan een hoop rommel op ons afkomen via de media. Gelukkig ben ik er niet van afhankelijk en kan ik de knop omzetten. Ik wil me laten vullen met de goede dingen van Gods Koninkrijk.

In het boek handelingen belooft Jezus ons de Heilige Geest. Lees de tekst onderin maar. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we van God ontvangen. Door de Heilige Geest staan we op God afgestemd. Hij is als het ware de schotelantenne die God ons heeft gegeven. Maar wat mooi is, is dat we van Hem ontvangen om zelf ook uit te zenden naar anderen. Geen enkelzijdige communicatie met onszelf als de eindontvanger. Nee, God heeft ons bestemd om door te geven wat we ontvangen hebben.

De satellietontvangers hebben een groot bereik. Je kan vanuit de ruimte het signaal dat uitgezonden wordt in allerlei verre landen in je huiskamer ontvangen. Wij ontvangen van God en mogen uitzenden met een groot bereik. De onderstaande tekst begint in de stad Jerusalem en verspringt dan van Judea naar Samaria en uiteindelijk de hele wereld. Dat is het werk van de Heilige Geest door ons heen. Hij bereikt de hele wereld.

Heer ik wil van U ontvangen. Vul mij met Uw Geest zodat ik vol raak met de dingen van Uw koninkrijk en mag uitdelen aan anderen. Laat het een olievlek worden waarvan de uiteinden over de hele wereld gaan.

Advertenties

White chocolate lemon cheesecake

Gistermorgen had ik een afspraak met een vriend en was net op weg om mijn fiets uit de schuur te halen. Toen stond ineens de buurvrouw voor mijn neus. Ze had zondag ineens zin om taarten te maken en dacht dat wij vast wel zin in haar fantastische white chocolate lemon cheesecake hadden. En dat vind ik nou humor. We zijn drie weken aan het Daniël vasten en op de dag dat we het vasten breken staat onze buurvrouw met haar heerlijke gave in haar handen voor mijn neus. Wat hebben we er s’avonds met een warme kop koffie van genoten. Dankjewel buurvrouw je hebt het mogelijk gemaakt om onze drie vasten weken feestelijk en zoet af te sluiten.

Dankzij het lekkere zoet van onze buurvrouw moest ik aan koning David denken. Hij had de ark van het verbond naar Jerusalem laten komen. Al dansend en met veel muziek (losprijs) haalde David de ark de berg op naar het heiligdom gewijd aan God. De ark symboliseerde Gods aanwezigheid bij Zijn volk via het verbond dat Hij met ze sloot. Op dat verbond ruste de heerlijkheid van God in een kolom toen ze door de woestijn trokken. Je zou kunnen zeggen dat God feestelijk werd binnengehaald door het volk toen de ark weer naar Jerusalem werd gebracht. David deelde het volk allemaal gaven uit om ze te laten ervaren hoe goed het was om God in hun midden te hebben. Hij gaf ze onder andere zoete druivenkoeken. Lees dit maar terug in 1 kronieken 16:3. Het was alsof David wilde zeggen aan het volk ‘proeft en ziet dat de Heer goed is’.

Wat heeft ons vasten nu eigenlijk opgeleverd? Hebben we ervaren dat God goed is door niet gefocust te zijn op de dingen van deze wereld? Ja ik kan je zeggen dat er mooie dingen gebeuren als we God zoeken en in Zijn aanwezigheid zijn. We hebben zelf Gods stem verstaan voor ons gezin. We hebben gezien dat mensen zich (opnieuw) hebben toegewijd aan Hem. We hebben gezien dat mensen bevrijd werden. We hebben geproefd en gezien dat God goed is.

Mijn buurvrouw en David schonken lekkere zoete gaven. Jezus schonk ons ook zijn gaven nadat Hij naar de hemel ging. Paulus schrijft daarover in Efeziërs hoofdstuk 4. Jezus gaf de gemeente geschenken om haar op te bouwen totdat we volmaakt zijn. Deze geschenken, gaven, zijn ons in de vorm van bedieningen gegeven. Het gaat hier om apostelen, herders, leraren, profeten en evangelisten. Deze mensen die vol van Gods Geest zijn, zijn de gaven aan ons om dichter bij God te komen. En nog meer dan dat. Jezus geeft de gelovigen de gaven van de Geest om opgebouwd te worden en om anderen op te bouwen. Wat een heerlijke geschenken die ons dichter bij God brengen zoals de ark van het verbond Gods aanwezigheid te midden van zijn volk bracht. Gods verlangen is nog steeds te zijn in het midden van zijn volk. Ervaar jij Zijn aanwezigheid ook? Heb jij zijn goede, zoete, geschenken al geproefd en gezien dat Hij goed is?

Vader ik dank U voor de drie weken met U tijdens het vasten. Ik heb geproefd en gezien dat U zeer goed bent. U zegent Uw kinderen en dus ook mij. Dank U voor al die mooie cadeaus die U heeft gegeven. Dank U voor het mooiste cadeau, Uzelf. Heer ik wil meer proeven en zien van Uw aanwezigheid. Kom Heer Jezus, kom.

Vliegen in een badkuip drone.

Vliegen heeft altijd tot de verbeelding van mensen gesproken. Zie de tekeningen die Leonardo Da Vinci maakte, de eerste experimenten om een vliegtuig te maken en deze week zag ik op het jeugdjournaal iemand die een drone heeft gemaakt van een badkuip. Stel je voor. Hoog in de lucht boven de stad in je ligbad. Je kijkt over de rand van het bad heen en je ziet van alles in de stad gebeuren. Kinderen die spelen op het schoolplein, mensen die winkelen in de Kalverstraat, een tram die rijd door de Leidsestraat en een ongeluk op de ring A10. Je zou nog meer leuke maar ook heel nare dingen kunnen zien. Eigenlijk zien we die nare dingen al via de helikopterview van de media. En dan vraag je je vast af ‘waarom is er zoveel rottigheid en zoveel lijden op deze wereld?’

Er is niets nieuws onder de zon. Ook de profeet Habakuk stelde zich die vraag. Sterker nog hij adresseerde die vraag aan God. Waarom zoveel geweld, waarom zoveel ellende, waarom zoveel wetteloosheid, waarom groeiende tweedracht en waarom wordt het recht verdraaid? Ook Habakuk stelde de grote ‘waarom’ vraag die zoveel mensen bezighoudt.

Maar Habakuk stelt niet alleen zijn vraag. Hij neemt zelf positie in. Hij gaat de wachttoren en op de stadswal staan. Op deze wijze houdt Habakuk overzicht wat er gaat gebeuren. Hij staat op een muur die de stad hoort te verdedigen en neemt daar positie in wat er ook gaat gebeuren. Ik geloof dat het beeld van Habakuk op de wachtoren en de stadswal het beeld is van een gebedsstrijder. In ons gebed mogen we God de ‘waaroms’ voorleggen. Maar we gaan er ook uitzien naar wat de Heer ons gaat antwoorden en wat de Heer gaat doen. We hebben er vertrouwen in dat Hij zal antwoorden en dat Hij zal ingrijpen. De plek die Habakuk innam was een plek waar je als eerste de vijand kon zien naderen. Gebedsstrijders weten dat er aanvallen kunnen komen. Aanvallen in de fysieke wereld maar zeker ook in de geestelijke wereld. Gebed is hier een belangrijk middel om de strijd te winnen.

Vanochtend viel me op dat Habakuk verwacht dat als Hij God hoort spreken dat hijzelf een antwoord kan gaan geven op zijn ‘waaroms’. God geeft ons inzicht in de ‘waaroms’ als wij tijd met Hem doorbrengen in gebed.

Bij New Life West is de derde en laatste vastenweek gestart. We bidden omdat we onze ‘waaroms’ klaar hebben. Waarom is de een ziek en moet de ander in armoede leven? Waarom lijdt de een aan een psychische aandoening en wordt een ander door demonen aangevallen? Maar we laten het niet bij onze ‘waaroms’. We bidden voor de genezing van zieken, vrijlating van gevangenen en om onderdrukten hun vrijheid terug te geven. We bidden omdat we geloven dat God hoort, antwoord en verhoord.

Vader we staan op onze wachttorens en roepen tot U. We vragen U om de zieken in ons midden te genezen, om mensen vrij te zetten uit gebonden situaties en om zielen vrij te maken uit slavernij. Dank U Heer dat U hoort en wij wachten op Uw antwoord. Laat Uw Koninkrijk komen en laat Uw wil worden gedaan. Amen.

Genieten van de overvloed

Hier in Nederland kunnen we behoorlijk genieten van onze overvloed. We maken hier behoorlijk deel uit van een ‘genotscultuur’. Eten en drinken op elk moment van de dag wat we maar willen. Eten als we ons goed voelen en als we ons niet goed voelen om ons juist goed te voelen. En zo willen we ook maar blijven genieten van uitgaan, vakanties, seks en wat nog meer. Maar leven we voor deze rijkdommen met hun genot?

Tijdens het Daniël vasten leggen we dit soort van genieten aan banden om terug te gaan naar waar het allemaal om draait, onze relatie met God.

De afgelopen dagen verdiepte ik me in het leven van Jozef in de ‘Joseph challenge’ via mijn bijbel-app. Daar stonden vandaag Genesis 43 en 44 centraal. De tweede reis van de broers van Jozef naar Egypte om graan te halen. De voorraden waren op en door de aanhoudende hongersnood moest er wat gebeuren. De broers gaan voor een tweede maal op weg naar Egypte om te halen wat ze zelf niet hadden. Ze zullen misschien met lege magen zijn vertrokken naar de voorraadkamers van de koning van Egypte.

Tijdens het vasten merken we ook dat we leeg zijn van aards voedsel. We zijn op weg naar de voorraadkamers van onze hemelse Koning. Jozef mocht uitdelen uit de voorraden van Farao in de fysieke wereld tijdens de heersende hongersnood. We krijgen van Jezus voedsel, gaven en zegeningen uit de hemelse voorraadkamers. Wij mogen met onze geestelijke honger bij hem komen.

Jozef ontving zijn broers aan een grote tafel met heerlijk eten en een overvloed aan wijn. Ze werden zelfs dronken met Jozef van de wijn die hij inschonk. Aan de tafel van onze hemelse Jozef is ook voldoende te eten en te drinken. Voldoende om dronken te worden in Zijn liefde voor ons.

Na de voorraden aangevuld te hebben, stuurde Jozef zijn broers terug naar hun vader. Hun geld liet hij bovenin de graanzakken leggen. Dit hadden ze zeker niet verdient, zij die Jozef verkocht hadden aan slavendrijvers. Dit is zo’n mooi beeld van genade. Gods rijkdommen kunnen we niet kopen voor geld. Hij geeft ons wat wij niet verdient hebben door Zijn zoon Jezus heen, onze hemelse Jozef. Ook de zilveren beker van Jozef lag in één van de zakken. De zak van Benjamin. Deze beker waaruit alleen Jozef hoorde drinken. Jezus heeft uit de beker van Gods gramschap moeten drinken. De beker die Hem niet voorbij kon gaan. Voor ons zodat wij mogen delen in de rijkdommen uit Gods voorraadkamers. Dit is genade en zegen. We ontvangen zoveel van God. Hij roept ons om van Hem te kopen zonder geld zoals de broers van Jozef graan kochten zonder geld te hoeven betalen. Lees Jesaja 55 hierover in de afbeelding hieronder.

Bid je met me mee?

Heer ik dank u voor Uw genade die ontvangen heb zonder het te verdienen. Dank voor Uw rijkdommen Heer en ik wil deze dag naar u komen en van U ontvangen uit Uw voorraadkamers door Uw Heilige Geest. Heer geeft U mij Uw geestelijke gaven en Uw zegeningen? Ik dank U voor Uw beloften en de hemelse overvloed waaruit ik mag leven. Laat U Koninkrijk komen en laat U wil geschiedden hier op aarde zoals in de hemel.

Ik ben gekomen op uw woorden

Afgelopen woensdag was hij er ineens. Ik bedoel mijn blog, zomaar onaangekondigd. Vandaag maar even rechtzetten. Hoi welkom op mijn blog. Een jaar geleden werd ik aangemoedigd om een blog te gaan schrijven. Ik had namelijk een soort dagboek bij gehouden met overdenkingen op de Facebook pagina van onze kerk, New Life West. Ik heb dat 21 dagen lang gedaan tijdens onze periode ‘Daniël vasten’ van 1 tot en met 21 januari. Het idee is even blijven liggen. Maar nu we weer in januari zijn aangekomen, heb ik de daad bij het woord gevoegd. En zie hier alweer mijn tweede overdenking.

Tijdens het Daniël vasten eten we eenvoudig en gezond. We eten alleen fruit, groenten en soms wat nootjes. We drinken water of kruidenthee. Al het andere, hoe verleidelijk ook, laten we even een periode staan. Tijdens deze vastenperiode zoeken we in Bijbellezen en gebed Gods nabijheid.

Het is best lastig om je echt te focussen op Bijbellezen en gebed. De kerstvakantie speelt me hierin een beetje op. We zijn als gezin van alles van plan om samen te doen en genieten daar echt van. Maar tijd om je af te zonderen om te lezen en te bidden, is lastig te vinden. Er zit van alles tussen mij en God in, lijkt wel.

Vanochtend werd ik vroeg wakker en zag mijn kans om een tijdje alleen te zijn met mijn bijbel, schrift en God. Ik besloot om Daniël 10 nog eens door te lezen. Dit is het hoofdstuk waarop het Daniël vasten voornamelijk gebaseerd is. Daniël was gaan bidden en vasten vanwege een visioen. Hij wilde openbaring ontvangen wat dit visioen betekende. Hij besloot om te gaan bidden en ontzegde zich smakelijk voedsel, vlees en wijn. Hij liet dit alles staan om zich te focussen op God.

In het hoofdstuk kan je lezen dat Daniël een ontmoeting had met een man, waarschijnlijk Jezus. Hij kreeg uitleg wat God hem had laten zien in het visioen. Deze ontmoeting had Daniël op dag 24 na drie weken bidden en vasten. Daniël was de enige die de man, Jezus, kon zien en horen. De omstanders merkten wel dat er iets was en werden angstig. Daniëls ogen waren open gegaan voor de geestelijke wereld van Gods Koninkrijk. Dat kan dus gebeuren als we in gebed en vasten God naderen. De man bekrachtigt Daniëls mond om te spreken en ook de rest van zijn lichaam ontving nieuwe kracht. Ik zie in dat vasten voor een ontmoeting met Jezus kan zorgen. En als je Jezus ontmoet gaan je ogen open en word je bekrachtigd door Zijn Geest.

Voordat Daniël de ontmoeting had, was zijn gebed al gehoord door God. Maar er was verhindering door een vorst in de hemelsferen. Er moest eerst strijd geleverd worden in de hemelsferen voordat God Zijn plannen aan Daniël kon ontvouwen. Ik ervaar ook strijd om God te naderen. Er zijn zoveel dingen die tussen ons en God in kunnen komen. Maar ik zet door. Vanaf dag één worden gebeden gehoord. De man, Jezus, zei tegen Daniël ‘Ik ben gekomen op uw woorden’. Dat is de impact die onze gebeden kunnen hebben. Wil jij dat het hemelse naar de aarde komt? Bid dan mee.

Heer dank U dat U elk gebed hoort. Heer open mijn ogen en geef mij nieuwe kracht door de Heilige Geest. Ik wil van u horen. Ontvouw Uw plannen voor mijn leven en help mijn een schakel te zijn in Uw werken. Ik heb nodig om van U te ontvangen zodat ik anderen mag bereiken met het evangelie.

Dingen die van de wereld zijn

Het is vandaag woensdag en het is week twee van de kerstvakantie. Afgelopen week hebben we kerst gevierd met ons gezin. Voor het eerst hebben we cadeautjes onder de boom gelegd. Natuurlijk koste het ons enige moeite om inkopen hiervoor te doen en nog meer moeite om zelf te bedenken wat ikzelf zou willen krijgen voor kerst. We waren al gezegend met een overvloedig kerstpakket en hadden zelf de nodige inkopen gedaan om de dagen goed door te komen. Uiteraard was het leuk en gezellig om de familie weer te zien, bij te kletsen en samen te eten.

Tijdens zo’n vakantie ben je de overige dagen bezig om leuke dingen te doen. Eropuit te gaan met elkaar. Gezellig de drukte van de binnenstad in en naar een zwembad. Gewoon gezellig met het gezin van alles ondernemen.

En dan is het nieuwjaarsdag en breekt de tweede week van de kerstvakantie aan. De 21 dagen Daniël vasten is weer van start gegaan. En hoe ga je dan je week verder vormgeven? Vasten zonder Bijbel en gebed geeft voor mij geen inhoud aan het vasten. Ik wil mijn dag starten met de dingen van God. Ik wil me in deze vastenperiode richten op de zaken van het Koninkrijk van God en niet afhankelijk zijn en me laten vullen met de dingen van deze wereld. En dan lees ik de dagtekst, 1 Johannes 2:16 voordat ik mijn stille tijd begin.

Heer wilt U me helpen om de dingen van de wereld niet de boventoon te laten spelen in mijn leven. Heer leer me de dingen van Uw Koninkrijk. Vul me met Uw Geest, vul met met U. Ik honger en dorst naar de levende God.

Waarom deze blog?

Al een aantal jaar starten we bij New Life West het nieuwe jaar met 21 dagen Daniël Vasten. 21 Dagen lang ontzeggen we ons de luxe van koffie, koek, vlees, kaas, brood, etc. 21 Dagen lang eten we fruit en groenten gebaseerd op het dieet van Daniël uit het oude testament. 21 Dagen proberen we ons meer te richten op het Koninkrijk van God (Zoek eerst Zijn Koninkrijk) en minder op het aardse. We hopen en verwachten dat deze 21 dagen vasten dank zij gebed en bijbelstudie ons brengen tot een diepere relatie met God.

Vorig jaar ben ik begonnen om elke vastendag een overdenking te schrijven op de Facebook groep van New Life West. Deze overdenkingen werden goed gelezen en ik werd door een aantal vrienden aangemoedigd om een blog te starten. Welkom op de blog die hierdoor ontstaan is.

Ik hoop dat mijn overdenkingen je mogen inspireren tot en te motiveren in een levende relatie met God.